Импрессионизм

Стога сена в Живерни Клод Моне 1886г.